Bouwkosten & calculatie

 Om de kosten van uw project beheersbaar te houden, maken wij samen met u een programma van voorwaarden. Hieraan koppelen wij de financiële mogelijkheden. In dit programma staan:  

 • De vastgestelde en gedifferentieerde grondkosten (woningbouw);
 • De berekende bijkomende kosten;
 • Het door ons uitgezette tijdspad (planning en financieringskosten);
 • De voorbereidende besprekingen met gemeenten, nutsbedrijven, waterschap, brandweer, architect, etc;
 • De kostentoetsing van de bouwplannen op architectuur en stedenbouw;
 • De beoordeling van de kwaliteit/kostenverhouding ten opzichte van het programma van eisen en de onderhandelingen (in bouwteam) met betrekking tot de prijsvorming van de verschillende partijen;
 • De opstelling en controle van de contractstukken;
 • De bepaalde stichtingskosten;
 • De vastgestelde huisvestingskosten en rendementen;
 • De financieringsprognoses.

 

 

 Calculatie

Omdat iedereen met bouwplannen wil weten waar hij financieel aan toe is, hebben wij ons gespecialiseerd in het vooraf bepalen van bouwkosten. Wij kunnen u precies vertellen welk kostenplaatje aan uw ideeën hangt. U kunt bij ons terecht voor:

Gespecificeerde begrotingen gemaakt in IBIS-TRAD

Onderscheiden in:

 • Manuren, materialen, onderaannemers, bouwplaatskosten en materieel;
 • Aanvragen van leveranciers en onderaannemers;
 • Prijsvergelijkingen leveranciers en onderaannemers;
 • Voorstellen alternatieve bouwmaterialen en bouwmethoden.

 Het maken van ramingen

 • Op basis van een eerste schetsontwerp een kostenraming middels een elementenbegroting;
 • Het maken van voorstellen voor ontwerpaanpassingen binnen het gestelde budget.

Het maken van werkbegrotingen

 • Volledig gecodeerd, naar wens of met uw eigen codesysteem;
 • Sorteren en comprimeren;
 • Bijlevering van de uittrekstaten.

Het controleren van begrotingen van derden

 • Overzichtelijk de afwijkingen vastleggen;
 • Een eindconclusie met advies geven.

 

 

 

 

 

 

UA-4263539-1