Graag adviseren we u over uw algemene vragen met betrekking tot uw bouwproject. Hoe kunt u het best uw woning ontwerpen, hoe creëer ik een comfortable ruimte en welke vloer is het beste voor mijn berging. Allemaal voorbeelden van vragen waar u zich niet druk over hoeft te maken, wij zullen u adviseren en met u tot het juiste antwoordt komen.

Ook voor diepgaande bouwkundige vraagstukken zijn wij ingesteld, wij geven snel antwoord op specialistische onderwerpen.

Bouwbesluitberekeningen

deze bestaan uit daglicht, ventilatie, epc, epg, spuiventilatie berekeningen. deze berekeningen zijn deels vereist als u uw ongevingsvergunning wilt indienen.

Dauwpuntberekeningen 

Dit heeft direct verband met dampdruk en absolute vochtigheid. De lucht is een mengsel van verschillende gassen. Een van deze gassen is waterdamp. De hoeveelheid waterdamp die in lucht kan worden opgenomen, is echter beperkt. Hoe warmer de lucht, hoe meer waterdamp deze kan opnemen.De relatieve luchtvochtigheid geeft aan hoeveel procent waterdamp zich ten opzichte van de maximale hoeveelheid waterdamp in de lucht bevindt bij een bepaalde temperatuur. Aangezien de maximale hoeveelheid aan waterdamp stijgt met stijgende temperatuur, daalt de relatieve luchtvochtigheid met stijgende temperatuur(en vice versa).Het dauwpunt wordt gedefinieerd als de temperatuur waarbij de werkelijke waterdamp in de lucht maximaal is (100% relatieve vochtigheid). Bij een relatieve luchtvochtigheid van 100% is het dauwpunt dan ook gelijk aan de luchttemperatuur. Het dauwpunt is dus een temperatuurs onafhankelijke grootte. Een manier om het dauwpunt te meten is het afkoelen van een metaal totdat de waterdamp op het metaal neerslaat. Op dat moment is de temperatuur gelijk aan het dauwpunt.

bestemmingsplantoetsen

Uit een eerste bestemmingsplantoets kan blijken dat uw plan niet past binnen het huidige bestemmingsplan. Dat betekent echter niet dat de gemeente op voorhand niet mee wil werken aan uw plan. Het college kan overwegen door middel van een buitenplanse afwijking of een bestemmingsplanwijziging toch uitvoering te geven aan uw plan. wij zoeken voor u uit of uw plan binnen het bestemmingsplan valt, en als dat niet zo is, ofer mogelijkheden zijn dit passend te krijgen of eventueel het bestemmingsplan aan te passen.

STABU bestekken

een bestek kan een zeer nuttig, of zelfs onnotbeerlijk document zijn voor de aanbesteding van uw project. alle werkzaamheden en materialen staan er in beschreven. We zullen u adviseren in de te maken keuzen om zo een perfecte kwaliteit van up project te garanderen zoder dat u te veel betaald.

Nulmetingen

Een bouwkundige opname (ook wel bouwkundige taxatie of nulmeting genoemd) houdt in de vastlegging in beeld (fotografie) en geschrift (de rapportage) van (de bestaande gebreken aan) een object binnen een vooraf vastgesteld gebied waarbinnen risicovolle werkzaamheden plaats gaan vinden. Te denken valt hierbij aan: heiwerkzaamheden, bronbemalingen/grondwateronttrekking, in- en uittrillen van damwanden, maar ook (zwaar) bouwverkeer over een tracé. De bouwkundige opname wordt in de regel verricht door een vooropname of bouwkundig taxatie-expert.

Een bouwkundige na-opname

wordt uitgevoerd nadat er in het vastgestelde gebied risicovolle werkzaamheden plaats hebben gevonden. In de regel vindt er een na-opname plaats indien het project volledig is afgerond. Een na-opname kan niet los gezien worden van een vooropname en dient derhalve als vergelijkingsmateriaal.

Bouwkundig rapport

Wanneer dient u een bouwkundige keuring van uw woning uit te laten voeren?

◦ Tijdens de bezichtigingen: u voorkomt hiermee een miskoop of hoge onderhoudskosten in de (directe) toekomst (een meeloopkeuring is hierbij de beste keuze);

◦ Tijdens de onderhandelingen: een bouwkundig rapport kunt u prima gebruiken tijdens het onderhandelingsproces;

◦ Tijdens de procedure tot het verkrijgen van financiering: de hypotheek-verstrekkende instantie kan om een bouwkundige keuring vragen indien de taxateur in zijn taxatierapport heeft verklaard dat hij verwacht dat de kosten om het object in een goede onderhoudsstaat te brengen meer dan 10% van de taxatiewaarde van het object omvatten Of indien u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie wenst;

◦ Als verkoper: u kunt profiteren van een versnelde verkoop. De koper krijgt namelijk een goed beeld van de eventueel te verwachten kosten.