Graag adviseren we u over uw algemene vragen met betrekking tot uw bouwproject. Hoe kunt u het best uw woning ontwerpen, hoe creëer ik een comfortabele ruimte en welke vloer is het beste voor mijn berging. Allemaal voorbeelden van vragen waar u zich niet druk over hoeft te maken. Wij zullen u adviseren en met u tot het juiste antwoordt komen.

Ook voor diepgaande bouwkundige vraagstukken zijn wij uw partner. Wij geven snel antwoord op specialistische onderwerpen. Hiervoor hebben wij onder andere onderstaande hulpmiddelen waaronder bouwbesluitberekeningen en overige rapporten.

Bouwbesluitberekeningen

Bouwbesluitberekenigen bestaan uit daglicht, ventilatie, epc, epg, spuiventilatie berekeningen. Deze berekeningen zijn deels vereist als u uw ongevingsvergunning wilt indienen.

Dauwpuntberekeningen 

Dit heeft direct verband met dampdruk en absolute vochtigheid. Lucht is een mengsel van verschillende gassen. Een van deze gassen is waterdamp. De hoeveelheid waterdamp die in lucht kan worden opgenomen, is echter beperkt. Hoe warmer de lucht, hoe meer waterdamp deze kan opnemen. De relatieve luchtvochtigheid geeft aan hoeveel procent waterdamp zich ten opzichte van de maximale hoeveelheid waterdamp in de lucht bevindt bij een bepaalde temperatuur. Aangezien de maximale hoeveelheid aan waterdamp stijgt met stijgende temperatuur, daalt de relatieve luchtvochtigheid met stijgende temperatuur (en omgekeerd). Het dauwpunt wordt gedefinieerd als de temperatuur waarbij de werkelijke waterdamp in de lucht maximaal is (100% relatieve vochtigheid). Bij een relatieve luchtvochtigheid van 100% is het dauwpunt dan ook gelijk aan de luchttemperatuur. Het dauwpunt is dus een temperatuursonafhankelijke grootte. Een manier om het dauwpunt te meten is het afkoelen van een metaal totdat de waterdamp op het metaal neerslaat. Op dat moment is de temperatuur gelijk aan het dauwpunt.

Bestemmingsplantoetsen

Uit een eerste bestemmingsplantoets kan blijken dat uw plan niet past binnen het huidige bestemmingsplan. Dat betekent echter niet dat de gemeente op voorhand niet mee wil werken aan uw plan. Het college kan overwegen door middel van een buitenplanse afwijking of een bestemmingsplanwijziging toch uitvoering te geven aan uw plan. Wij zoeken eerst voor u uit of uw plan binnen het bestemmingsplan valt. En als dat niet zo is, zullen we kijken of er mogelijkheden zijn dit passend te krijgen. Als ook dat niet lukt kunnen we eventueel het bestemmingsplan aanpassen.

STABU bestekken

Het bestek kan een zeer nuttig, of zelfs een onontbeerlijk document zijn voor de aanbesteding van uw project. Alle werkzaamheden en materialen staan er in beschreven. We zullen u adviseren in de te maken keuzen om zo een perfecte kwaliteit van uw project te garanderen zonder dat u te veel betaald.

Nulmetingen

Een bouwkundige opname (ook wel bouwkundige taxatie of nulmeting genoemd) houdt in de vastlegging in beeld (fotografie) en geschrift (de rapportage) van (de bestaande gebreken aan) een object binnen een vooraf vastgesteld gebied waarbinnen risicovolle werkzaamheden plaats gaan vinden. Te denken valt hierbij aan: heiwerkzaamheden, bronbemalingen/grondwateronttrekking, in- en uittrillen van damwanden, maar ook (zwaar) bouwverkeer over een tracé. De bouwkundige opname wordt in de regel verricht door een vooropname of bouwkundig taxatie-expert.

Bouwkundige na-opname

Een bouwkundige na-opname wordt uitgevoerd nadat er in het vastgestelde gebied risicovolle werkzaamheden plaats hebben gevonden. In de regel vindt er een na-opname plaats indien het project volledig is afgerond. De na-opname kan niet los gezien worden van een voor-opname (ofwel een nulmeting) en dient dus als vergelijkingsmateriaal.

Bouwkundig rapport

Wanneer dient u een bouwkundige keuring van uw woning uit te laten voeren?

◦ Tijdens de bezichtigingen: u voorkomt hiermee een miskoop of hoge onderhoudskosten in de (directe) toekomst (een meeloopkeuring is hierbij de beste keuze);

◦ Voor de onderhandelingen: een bouwkundig rapport kunt u prima gebruiken tijdens het onderhandelingsproces;

◦ Voorafgaand aan de procedure tot het verkrijgen van financiering: de hypotheek-verstrekkende instantie kan om een bouwkundige keuring vragen indien de taxateur in zijn taxatierapport heeft verklaard dat hij verwacht dat de kosten om het object in een goede onderhoudsstaat te brengen meer dan 10% van de taxatiewaarde van het object omvatten. Of indien u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie wenst;

◦ Als verkoper: u kunt profiteren van een versnelde verkoop. De koper krijgt namelijk een goed beeld van de eventueel te verwachten kosten.