Voordat er besloten wordt om te gaan bouwen reist altijd de allerbelangrijkste vraag: Wat kost het? Wij maken een calculatie van de bouwkosten van uw werk of we controleren de prijs van de begroting welke u reeds door een ander is aangeleverd. Wij werken voor particulieren, bedrijven, gemeentes, VvE’s etc.

Deze calculaties maken we zowel voor nieuwbouw als renovatie en ook voor woningbouw en utiliteit.

Om de kosten van uw project beheersbaar te houden, maken wij samen met u een programma van eisen. Hieraan koppelen wij de financiële mogelijkheden. In dit programma staan:  

 • De vastgestelde en gedifferentieerde grondkosten (woningbouw);
 • De berekende bijkomende kosten;
 • Het door ons uitgezette tijdspad (planning en financieringskosten);
 • De voorbereidende besprekingen met gemeenten, nutsbedrijven, waterschap, brandweer, architect, etc;
 • De kostentoetsing van de bouwplannen op architectuur en stedenbouw;
 • De beoordeling van de kwaliteit/kostenverhouding ten opzichte van het programma van eisen en de onderhandelingen (in bouwteam) met betrekking tot de prijsvorming van de verschillende partijen;
 • De opstelling en controle van de contractstukken;
 • De bepaalde stichtingskosten;
 • De vastgestelde huisvestingskosten en rendementen;
 • De financieringsprognoses.
brandweer

Calculatie

Omdat iedereen met bouwplannen wil weten waar hij financieel aan toe is, hebben wij ons gespecialiseerd in het vooraf bepalen van bouwkosten. Wij kunnen u precies vertellen welk kostenplaatje aan uw ideeën hangt. U kunt bij ons terecht voor:

Gespecificeerde begrotingen gemaakt in IBIS-TRAD

Onderscheiden in:

 • Manuren, materialen, onderaannemers, bouwplaatskosten en materieel;
 • Aanvragen van leveranciers en onderaannemers;
 • Prijsvergelijkingen leveranciers en onderaannemers;
 • Voorstellen alternatieve bouwmaterialen en bouwmethoden.

Het maken van ramingen

 • Op basis van een eerste schetsontwerp een kostenraming middels een elementenbegroting;
 • Het maken van voorstellen voor ontwerpaanpassingen binnen het gestelde budget.

Het maken van werkbegrotingen

 • Volledig gecodeerd, naar wens of met uw eigen codesysteem;
 • Sorteren en comprimeren;
 • Bijlevering van de uittrekstaten.

Het controleren van begrotingen van derden

 • Overzichtelijk de afwijkingen vastleggen;
 • Een eindconclusie met advies geven.